Leveringsvoorwaarden

Steeds vaker wordt HANShekwerk gevraagd om de deurluifels ook te plaatsen.

Voor de helderheid wil ik enkele voorwaarden stellen waaronder ik de luifels plaats. Wie is verantwoordelijk voor wat.

Vandaar deze Leverings / plaatsing Voorwaarden.

Wie een Deurluifel bestelt, geeft daarmee aan ook kennis te hebben genomen van de “LeveringsVoorwaarden”

HANShekwerk is Siersmid en maakt en levert Deurluifels door bijna heel Nederland. Exclusief de wadden en overzee. Daarvoor geldt dan ook een transport toeslag. De deurluifels worden per stuk met de hand gemaakt. Pure ambacht!! Maatverschillen en/of afwijkingen in het model kunnen daarom dus voorkomen.

HANShekwerk levert door bijna heel Nederland, Deurluifels. Nederland is zijn "showroom". Wel behouden wij ons het recht voor om potentiële klanten te laten kijken bij HANShekwerk deurluifels die bij hen in de buurt hangen. We verstrekken daarbij alleen het “hang”adres en attenderen de potentiële klanten er op, alleen vanaf het trottoir te kijken.

De deurluifels worden thermisch verzinkt en 2 keer gepoedercoat, 3 lagen dus. Op deze behandeling zit 10 jaar garantie tegen roest. Dat is 5 jaar volledige garantie en 5 jaar aflopende garantie. (80%, 60%, 40% en het laatste jaar 20%) Bij afleveren van de Deurluifel ontvangt u een garantie certificaat.

Voorwaarde is dat u de luifel minstens 1 x per jaar schoonmaakt met bv. autoshampo met wax. Dat u zand, takjes, bladeren, enz rondom en onder de glasplaat verwijdert. Ook dient u beschadigingen binnen 24 uur op te ruwen en bij te stippen met verf.

De aansprakelijkheid van HANShekwerk beperkt zich tot het bedrag van de gefactureerde Deurluifel. (excl. glas en plaatsen)

HANShekwerk gebruikt alleen gehard glas (of lexaan bij ronde luifels). Er bestaat voor glas geen garantie. Bij HANShekwerk dus ook niet.

Denk bij het meten goed na en lees altijd eerst “Tips bij het inmeten”

Deurluifels worden door de klanten zelf ingemeten. Natuurlijk kunt u HANShekwerk om advies vragen, door een foto van de gevel te sturen. U bent echter degene die opmeet en bestelt. De verantwoordelijkheid van de maten ligt daarom ook bij u als klant. Tenzij anders overeengekomen, zoals bij de opmeet service.

Voor problemen bij het plaatsen door verkeerd inmeten is de klant altijd verantwoordelijk.

U kunt hierbij denken aan een steen die breekt doordat de zijsteun te dicht op de hoek van de muur moet worden gezet. De klant dient dit zelf te verhelpen of aan te passen.

Bij hoge uitzondering kan HANShekwerk, tegen meerprijs/ of als hij toch in de buurt is, komen inmeten.

HANShekwerk bevestigt de deurluifels altijd op dezelfde manier en met dezelfde materialen. Dat zit goed en is vertrouwd. Kijk maar bij “De Deurluifel test” Een slechte muur kan hier negatieve invloed op hebben. HANShekwerk is hier niet verantwoordelijk voor.

Plaatsen houdt in: Aftekenen van de gaten, Boren van de gaten, Glaslint plakken, Luifel ophangen, Glas plaatsen en vast leggen, Rommel opruimen.

Wilt u de luifel laten plaatsen, dan wil HANShekwerk eerst een foto zien van de gevel met de stoep. Laat duidelijk zien of er een stoep is met treden. Is er wel of toch een stoep met treden, zonder dat dit te zien was op de foto, dan kan HANShekwerk er voor kiezen om de luifel alsnog niet te plaatsen !! De luifel wordt koud tegen de muur geplaatst. Normaal is dit afdoende. De muur absorbeert het beetje water wat er eventueel tussen kan komen. Sinds 2010 levert HANShekwerk een stuk glaslint mee wat achter de luifel geplakt kan worden om het doorlaten van water nog meer te verhinderen. Vindt u dit niet afdoende dan kunt u het zelf aanpassen. Bv inslijpen in een voeg en plaatsen van een loodrand of eventueel afkitten of het aanbrengen van een waterkering (bouwmarkt). HANShekwerk doet dit niet !!

Op aanvraag kan HANShekwerk 1 water uitgang van de luifel dicht lassen, omdat deze bv tegen de muur zou afwateren of dat daaronder uw voetpad loopt. Het water zal nu een andere, langere weg moeten zoeken. Een gevolg kan zijn dat het water in de dichte hoek toch, tussen het glas en het glaslint door, naar beneden druppelt. Een aanpassing dus met een nadelig gevolg !!

Bij naar buiten draaiende deuren kan HANShekwerk nooit aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen, omdat de deur bij te ver openen de luifel kan raken. Klant dient zelf voor een deurstop te zorgen. Of deze mee te bestellen bij HANShekwerk

Op muren die niet vlak zijn, kunnen wij geen luifel plaatsen. We doen dat dan ook niet.

U mag de Deurluifel vooraf via de bank betalen. HANShekwerk neemt altijd zijn mobiele Pinapparaat mee. U kunt er ook voor kiezen om de betaling contant te doen bij aflevering. Wordt er, of is er niet betaald dan kan HANShekwerk besluiten om de luifel weer mee te nemen. Incasso kosten worden altijd aan de klant doorberekend !!

HANShekwerk verplicht zich het uiterste te doen om de klant tevreden te stellen.

Eventueel nawerk gebeurt tijdens de volgende Deurluifelroute !!

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar HANShekwerk is gevestigd bevoegd, tenzij HANShewkerk voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.


Teken mij gastenboek

Deurluifel Test !Deurluifels zijn er ook in ronde uitvoering

Leveringsvoorwaarden

Tips bij het inmeten

Veel gestelde vragen

Contact

Privacy Polis

Link Partners


Copyright deDeurluifel.nl | Created By Casper